ЯК МАЄ ВИЗНАЧАТИСЯ В РІШЕННІ СУДУ ПОЧАТКОВА ЦІНА У РАЗІ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОЗОВУ ПРО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

   Одним із спірних питань судової практики є вимога ст. 39 Закону про іпотеку щодо зазначення у рішенні суду початкової ціни предмета іпотеки для його подальшої реалізації.
Позивачі-іпотекодержателі (банки, факторингові компанії), а часто і суди припускаються в цьому питанні ряду типових помилок.
Положеннями частини першої статті 39 Закону «Про іпотеку» передбачено, що в разі задоволення судом позову про […]


Що таке медіація?

Медіація – це новий для української правової системи, але широко застосовуваний у цивілізованому світі інститут вирішення спорів.

Медіація (посередництво) – це позасудовий, добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна, третя сторона (медіатор) допомагає конфліктуючим сторонам самостійно знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, що склалася.

Медіатор - спеціально підготовлений посередник у вирішенні конфліктів, який однаково підтримує обидві сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення. Важливо зазначити те, що медіатор не має права вирішувати конфлікт за учасників, натомість медіатор:

  • допомагає, щоб кожен учасник висловив своє бачення ситуації;
  • слідкує, щоб усі учасники почули версію протилежних сторін;
  • визначає, узагальнює і перераховує питання, щодо яких здійснюватимуться переговори;
  • визначає спільні позиції та інтереси сторін.

яка сприяє об’єктивному врегулюванню спору, що виник між сторонами конфлікту. Він не суддя і не арбітр. Медіатор не приймає рішення за сторони.

Принципи медіації:

Добровільність – кожна з сторін добровільно приймає рішення щодо участі у переговорах і усвідомлює, що рішення може бути досягнуте тільки шляхом співробітництва; можливість добровільного припинення процесу на будь-якому етапі.

Розподіл відповідальності – сторони несуть відповідальність за прийняття рішення та його виконання, медіатор – за дотримання правил та принципів процедури.

Нейтральність, безоціночність – під час процесу медіатор не займає позицію однієї з сторін, не оцінює їх, а в рівній мірі допомагає обом. Медіатор є нейтральним по відношенню до конфлікту (не «втягується» у суперечку) і, в той же час, щиро прагне допомогти сторонам знайти найкраще для обох рішення.

Конфіденційність – усе, що відбувається під час медіації не розголошується ні медіатором, ні сторонами. За винятком ситуацій, коли сторони планують завдати шкоди собі чи комусь.

Правомочність сторін - сторони самі вирішують, склад учасників процесу медіації та за яких умов вони будуть укладати угоду чи припиняти медіацію.

Неформальність та гнучкість.

Переваги медіації:

  • Право сторін вибирати медіатора
  • Економія часу та коштів
  • Приватність
  • Виграшне рішення для обох сторін
  • Більша ймовірність виконання рішення

Володимир Парпан - юрист, сертифікований медіатор.