Справа № 755/13710/15-ц

Повернуся до питання припинення іпотеки після спливу позовної давності.
знайшов добре мотивоване свіженьке рішення, яке прийняв Дніпровський районний суд м. Києва, яким і ділюся.


ТРЕТЕЙСЬКИМ СУДАМ НЕ ПІДВІДОМЧІ СПОРИ ПО ВАЛЮТНИМ КРЕДИТАМ

Порядок здійснення на території України розрахунків в іноземній валюті регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».


ТРЕТЕЙСЬКІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В СПОЖИВЧИХ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРАХ

Після прийняття постанов ВСУ від 20 травня 2015 року у справі № 6-64цс15 та від 2 вересня 2015 року у справі № 6-856цс15, якими дано висновок про непідвідомчість третейським судам спорів, які випливають із споживчих кредитів, починаючи з 12.03.2011 року, виникають питання, як на практиці скасувати незаконні рішення третейських судів, які вступили в законну силу?


Постанова ВСУ від 30.09.15 р. у справі № 6-154 цс15

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=7844 Постанова ВСУ від 30.09.15 р. у справі № 6-154 цс15 У разі неналежного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором, позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредиту, погашення якого відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу.


Кредитні споживачі

Тримайте ще одне судове рішення, яке пройшло всі інстанції про визнання недійсним кредитного договору, договорів поруки і іпотеки через недотримання вимог ст.ст. 1, 11 ЗУ “Про захист прав споживачів”.


Оригінал кредитного договору і первинних документів

Вимагайте в суді оригінали кредитного договору і первинних документів!


Правова позиція ВСУ від 16 вересня 2015 року у справі № 6-43цс15

Верховний суд поставив кому в питанні купівлі депозиту в проблемному банку і закриття за рахунок цього кредиту.


Правова позиція № 6-369цс15

Згідно із частиною другою статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.


Огляд постанов верховного суду України в кредитних спорах за червень 2015 року

Стосовно доводів заявника щодо того, що на час придбання ним земельних ділянок вони не були предметом іпотеки, оскільки було чинним рішення суду про визнання договорів іпотеки недійсними, слід вказати наступне.

Таким чином, у разі не спростування презумпції правомірності договору (а у випадку, що переглядається, у зв’язку зі скасуванням судового рішення) всі права, набуті сторонами правочину за цим договором, повинні безперешкодно здійснюватися, а створені обов’язки підлягають виконанню.


Огляд постанов верховного суду України в кредитних спорах за травень 2015 року

Положеннями частини першої статті 39 Закону «Про іпотеку» передбачено, що в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.