Банки відмовляються звільняти іпотечне майно

   Часто банки безпідставно відмовляються звільняти іпотечне майно від обтяження. Ось хороше рішення ВСУ: Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 11 листопада 2015 року у справі № 6-2127цс15
… Зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом, зазначено в частині 1 статті 598 ЦК України. Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).
Враховуючи, що забезпечені іпотекою та заставою зобов’язання за договором відновлювальної кредитної лінії є виконаними, зобов’язання за договором іпотеки та застави, які є похідними від кредитного договору, є припиненими.
Висновки судів про те, що нараховані банком штрафні санкції за неналежне виконання договору іпотеки є складовою кредитного зобов’язання, не ґрунтуються на законі.