ТРЕТЕЙСЬКІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В СПОЖИВЧИХ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРАХ

    Після прийняття постанов ВСУ від 20 травня 2015 року у справі № 6-64цс15 та від 2 вересня 2015 року у справі № 6-856цс15, якими дано висновок про непідвідомчість третейським судам спорів, які випливають із споживчих кредитів, починаючи з 12.03.2011 року, виникають питання, як на практиці скасувати незаконні рішення третейських судів, які вступили в законну силу?
Першим кроком є визнання недійсним самого третейського застреження. Ось підказка: Ухвала ВССУ від 24 вересня 2015 року номер в ЄДРСР 51550087: “Отже на час укладання кредитного договору (16 травня 2011 року) Закон України «Про третейські суди» містив заборону на розгляд третейськими судами справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).
З огляду на наведене суди дійшли правильного висновку про те, що третейське застереження в кредитному договорі від № 007-18504/160511 укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ «Дельта Банк» було укладено в порушення вимог пункту 14 частини першої статті 6 Закону України «Про третейські суди», і в цій частині кредитний договір слід визнати недійсним”.