Подружжя у кредитних відносинах

В вищенаведеному ми з Вами розбирали ситуації стосовно порушення прав одного з подружжя у питаннях реалізація цього майна в погашення боргових зобов’язань, що є прямим порушенням прав сторони подружжя яка не отримувала кредиту.

Тепер розглянемо варіант визнання договорів недійсними виходячи з методу (функції) – кредит+подружжя.

Витяг із постанови ВСУ у справі 6-96цс13 від 30.10.2013 року, номер в ЄДРСР 35217139 – «Згідно із ч. 1 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їх згодою.

Відповідно до ст. 361 ЦК України співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.

За нормами ч. 3 ст. 5 ЗУ “Про іпотеку” частина об’єкта нерухомого майна може бути предметом іпотеки лише після її виділення в натурі й реєстрації права власності на неї як окремий об’єкт нерухомості, якщо інше не встановлено цим Законом.

Згідно з ст. 578 ЦК України та ч. 2 ст. 6 ЗУ “Про іпотеку” майно, що є у спільній власності, може бути передане в іпотеку лише за нотаріально посвідченою згодою усіх співвласників. Співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості.

Отже, у справі, яка переглядається, суд касаційної інстанції залишив поза увагою той факт, що будинок АДРЕСА_1 є спільною власністю ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а тому не міг передаватися в іпотеку без згоди іншого співвласника.»

Однак не у всіх правочинах щодо забезпечення зобов’язань все так однозначно. Наприклад договори поруки не потребують згоди подружжя при їх укладенні.

Для прикладу наведу витяг із постанови ВСУ у справі 6-88цс12 від 12.09.2012 року, номер в ЄДРСР 26199012 – «Згідно зі ст. 73 СК України за зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби.

Таким чином, оскільки договір поруки укладено ОСОБА_10 не в інтересах сім’ї, він не породжує для його дружини ОСОБА_11 ніяких обов’язків і за зобов’язаннями ОСОБА_10 за цим договором стягнення не може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_10, а за його зобов’язаннями за цим договором стягнення може бути накладено лише на особисте майно ОСОБА_10 і на частку у праві спільної сумісної власності ОСОБА_10 і ОСОБА_11, яка виділена йому в натурі.

За таких обставин суд дійшов обґрунтованого висновку про відсутність передбачених законом підстав для визнання договору поруки недійсним у зв’язку з відсутністю згоди на його укладення дружини ОСОБА_10 ОСОБА_11»

З наведеного вище можна підсумувати, що договір поруки який укладено не в інтересах сім’ї, він не породжує для його іншої сторони подружжя ніяких обов’язків і за зобов’язаннями поручителя і стягнення не може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, а стягнення може бути накладено лише на особисте майно поручителя і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

Завершуючи дану статтю хочу наголосити, що у відносинах кредит+подружжя норми права спрямовані в першу чергу на захист прав власності сторони подружжя, яка не отримувала кредиту і жодним чином не звільняють боржника від кредитних зобов’язань.

Ігор Лісецький,

Адвокатське бюро Романа Посікіри